brazil tropical

mardi 23 avril 2013

DJALMA PIRES
1978 - CHANTECLER

BETO SCALA : MEIO A MEIO
1980 - COPACABANA
lundi 22 avril 2013

MOCADA DO SAMBA : CANTE E LIBERTE
vendredi 12 avril 2013

OCTAVIO BURNIER : DANCA INFERNAL
MUSICA POPULAR BRASILEIRA CONTEMPORANEA
1979 - PHILIPS